Creixem Junts
Llar, Ed. Infantil, Ed. Primària i Ed. Secundària

Equip pedagògic

A l’escola som al teu costat

Equip directiu

Director Carles  Pascual
Sots-directora Roser González
Cap d'estudis Infantil i Primària Raül Pintor
Cap d'estudis de Secundària Maite Ibànyez

Llar d'Infants (de 0 a 3 anys)

Tutors  
P 0 Vero Huertas
P 1 Fanny Jarque
P 2 Txus Linde i Xavi Giráldez

Educació Infantil (de 3 a 6 anys)

Tutors  
P 3 Marta Clusella
P 4 Clara Vilaró
P 5 Mercè Navarro
Especialistes  
Anglès Anna Zahinos i Mercè Foraster
Música Olga Ortega
Informàtica Anna Zahinos
Psicomotricitat Raül Pintor
Reforç Educació Infantil Olga Ortega 
Psicòloga Noèlia Belmonte

Educació Primària (de 6 a 12 anys)

Tutors  
1r Isabel Ruzafa
2n Cristina Sagüillo
3r Carme Benítez
4t Marta Muñiz
Montse Munells
Neus Bonet
Especialistes  
Anglès Mercè Foraster, Anna Zahinos
Música Carles Pascual i Anna Zahinos
Informàtica Carme Benítez i Marta Muñiz 
Educació Física i Robòtica Raül Pintor
Sardanes Albert López
Reforç Educació Primària Isabel Ruzafa, Cristina Sagüillo, Carme Benítez,  Olga Ortega, Marta Muñiz, Neus Bonet i Montse Munells
Psicòloga Noèlia Belmonte

Educació Secundària (de 12 a 16 anys)

Tutors  
1r Maite Ibànyez    
2n Natividad Nebreda
3r Glòria Casas
4t Roser González
Especialistes  
Català, Llatí, Educació Visual i Plàstica Glòria Casas
Castellà i Francès Natividad Nebreda
Anglès Maite Ibànyez
Matemàtiques David Llorca i Roser González
Ciències Socials Alfred Bravo
Biologia, Geologia,  Física i Química David Llorca i Roser González
Tecnologia i Robòtica David Llorca
Educació Física Núria Solà
Música Carles Mas de  Xaxars